Rad sa divljim životinjama

Veterinarska Ambulanta Dr Doolitle ima dugogodišnju uspješnu suradnju sa Osječkim zoo vrtom i oporavilištem za divlje i zaštićene vrste u sklopu kojega radi i pruža zdravstvene usluge velikom broju životinjskih vrsta.

Osječki Zoo vrt je najveći takve vrste u Hrvatskoj . Upravo.zbog toga mnogi vlasnici egzotičnih vrsta i divljih životinja nam daju svoje povjerenje u pružanju zdravstvene skrbi za njihove ljubimce.

Pratite nas na našem Youtube kanalu

Veterinarska ambulanta Dr. Doolitle

Najčešća pitanja i odgovori

u radu sa divljim životinjama

Slušam razgovore životinja. Koliko je u njima ljepote? Koliko mudrosti! Sve ih razumijem i ponosim se, što imam tu moć.

Nikola Šop

Preporučamo da se naručite za pregled Vašeg kućnog ljubimca kako bi se čekanje na pregled minimalizirao. Naručiti se možete na broj +385 31 272 230 ili na drdoolitle0@gmail.com.

Izvan radnog vremena imamo organizirana dežurstva za hitne pacijente. Ukoliko je procijena tijekom telefonskog razgovora da je potrebna hitna intervencija, dogovara se hitni dolazak u ambulantu. Prilikom rada izvan radnog vremena cijena rada se uvećava 50%.

Preporučili bi konzultaciju s veterinarom i prije dolaska kućnog ljubimca kako bih Vas uputili što je bitno saznati od prijašnjeg vlasnika te kako se pripremiti za dolazak četvoronožne prinove. U svakom slučaju doći odmah nakon nabave da bi preporučili plan čišćenja od parazita i cijepljenja. Slobodno si zapišite pitanja koja želite postaviti kako bi dobili što više informacija.

Ako imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas

Profesionalna njega
kućnih ljubimaca

Vlasnici kućnih ljubimaca vjeruju nam da ćemo paziti na potrebe svojih voljenih pratitelja. Mi smo stručnjaci predani pružanju najviše zdravstvene zaštite i ljubavi.

Profesionalna njega
kućnih ljubimaca

Vlasnici kućnih ljubimaca vjeruju nam da ćemo paziti na potrebe svojih voljenih pratitelja. Mi smo stručnjaci predani pružanju najviše zdravstvene zaštite i ljubavi.